سه شنبه, 30 بهمن, 1397 - 04:53

برگزاري دوره آموزشي روشهای افزایش انگیزش در سازمان با حضور آقاي دكتر يوسفي

سمينار آموزشي  روشهای افزایش انگیزش در سازمان با حضور جناب آقاي دكتر علیرضا یوسفی استاد دانشگاه تهران و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تهران با مشاركت مديران و سرپرستان مجموعه سيمان قشم و مديران ارشد شركت دخانيات قشم  طي روزهاي 28 و 29 مرداد ماه در سالن آموزش سيمان قشم برگزار گرديد.