چهارشنبه, 28 آذر, 1397 - 00:21

دستیابی محققان ایرانی به کامپوزیت های سیمانی با فناوری نانو

محققان ایرانی موفق به ساخت کامپوزیت های سیمانی با فناوری نانو شدند در این طرح از نانولوله های کربنی و باگاس به عنوان تقویت کننده های جدید در کامپوزیت های الیاف شیشه- سیمان استفاده شده است. به گزارش دنیای معدن، حامد یونسی کردخیلی یکی از محققان این طرح اظهار داشت: به منظور ارتقای ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های سیمانی، عموماً از تقویت کننده های سنتزی مانند الیاف شیشه استفاده می شود که این الیاف سنتزی، بهبود قابل توجه ویژگی های فیزیکی«کاهش میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت» و مکانیکی«افزایش مقاومت های خمشی، کششی و ضربه» پانل های سیمانی را به دنبال دارد.
وی در ادامه افزود: با این حال، به دلیل معایب الیاف سنتزی، به ویژه الیاف شیشه، از قبیل عدم سازگاری با محیط زیست، هزینه ی بالا، ایجاد حساسیت های پوستی و خوردگی دستگاه های تولیدی، توجه محققان به سمت استفاده از الیاف طبیعی جلب شده است. یونسی با اشاره به اینکه در این پژوهش، نانولوله های کربنی و باگاس به عنوان تقویت کننده های جدید در کامپوزیت های الیاف شیشه- سیمان استفاده شده است، افزود: نتایج نشان داده که ترکیب پیشنهادی می تواند به عنوان تقویت کننده ای جدید، در صنعت سیمان و به عنوان جایگزین الیاف شیشه مورد استفاده قرار گیردکه این امر علاوه بر کاهش هزینه ی تولید، موجب کاهش دانسیته ی کامپوزیت و افزایش عمر دستگاه های تولید می شود.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر، افزایش بهره وری از ضایعات نیشکر از دیگر فواید استفاده از نتایج این طرح است،گفت: پسماندهای نیشکر، حجم زیادی از پوشش زراعی مناطق جنوب کشورمان را در بر می گیرد و تا کنون هیچ کاربرد تجاری برای آن ارائه نشده و تنها در مزارع سوزانده می شوند.
یونسی کردخیلی در مقایسه ی بهبود خواص نمونه های مختلف بررسی شده عنوان کرد:کلیه ی کامپوزیت های تقویت شده با الیاف شیشه و الیاف باگاس یا نانولوله کربنی، دارای خواص فیزیکی و مکانیکی بهتری نسبت به سیمان خالص(تقویت نشده) هستند. با این حال ویژگی های نانوکامپوزیت هیبریدی الیاف شیشه/الیاف باگاس/ سیمان تقویت شده با نانولوله کربنی بهتر از کامپوزیت الیاف شیشه- سیمان است. همچنین الیاف باگاس جایگزین مناسبی برای الیاف شیشه به منظور تقویت کامپوزیت ها به شمار می آیند.
به گفته ی وی، نانو لوله های کربنی چندجداره، علاوه بر کاهش میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت، موجب بهبود مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه کامپوزیت های الیاف شیشه/الیاف باگاس/ سیمان می شوند. این نانوذرات کلیه ی فضاهای خالی موجود در کامپوزیت را پوشش داده و از آنجایی که دارای خاصیت آبگریزی و مقاومت مکانیکی ذاتی بالا هستند، تأثیر معنی داری بر بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های بر پایه سیمان خواهند داشت.
براساس اعلام ستادنانو؛ میزان تأثیر الیاف طبیعی و نانولوله های کربنی بر افزایش استحکام کامپوزیت های سیمانی، به دست محققان دانشگاه سمنان مورد ارزیابی قرار گرفت.این محققان ضایعات نیشکر ( الیاف باگاس) را جایگزین مناسبی برای الیاف شیشه می دانند. نتایج این طرح، علاوه بر بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی کامپوزیت سیمانی، کاهش هزینه های تولیدی و عمر مفید دستگاه ها و سازه ها را به دنبال خواهد داشت.
کامپوزیت های سیمانی یکی از متداول ترین کامپوزیت های مورد استفاده در صنعت ساختمان است. علی رغم مزایای متعدد این نوع کامپوزیت، مانند عدم انتشار فرمالدهید(به عنوان گاز سمی)، مقاومت زیاد در برابر آتش و نیز خاصیت عایق صوتی و حرارتی، یکی از معایب اصلی آن ها، مقاومت کم در مقابل ضربه نسبت به سایر انواع کامپوزیت است. محققان در این طرح به بررسی قابلیت استفاده از پسماندهای گیاه نیشکر، موسوم به باگاس به همراه نانولوله های کربنی، به عنوان ماده ی تقویت کننده در کامپوزیت هایی بر پایه ی سیمان پرداخته اند.
این نتایج در مجله ی JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH (جلد ۲۶، شماره ۱، سال ۲۰۱۵، صفحات ۲۴۷ تا ۲۵۱) منتشر شده و از همکاری حامد یونسی کردخیلی- عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان- شکوه اعتدالی- دانشجوی دکترای مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گرگان- و قربان نیت زاده- دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- به دست آمده است