چهارشنبه, 28 آذر, 1397 - 01:00

پاکسازی محیط سایت و اطراف کارخانه توسط مدیران و پرسنل شرکت

صبح پنجشنبه مورخ94/06/12 در راستای ارتقای فرهنگ رعایت نکات محیط زیستی مدیران ارشد کارخانه سیمان قشم با وجود گرمای هوا و آفتاب جزیره زیبای قشم، در پاکسازی محیط سایت و اطراف کارخانه با پرسنل مجموعه شان، همراه شدند.
                                                                       زمین مال ماست، زمین را دوست بداریم