يكشنبه, 30 دى, 1397 - 18:12

صادرات سیمان به کشورهای امارات و سومالی

صادرات سیمان به کشورهای امارات و سومالی در ماه های اخیر طبق جدول زیر انجام شد . امید است با عنایت به زحمات بیدریغ پرسنل عزیز و مدیران شرکت سیمان قشم این روند بصورت مداوم ادامه داشته باشد .

ردیف تاریخ صادرات مقصد صادرات میزان صادرات (تن)
1 شهریور ماه امارات 150
2 مهر ماه امارات 351
3 آبان ماه سومالی 2812
4 دی ماه سومالی 2100