شنبه, 24 آذر, 1397 - 21:29

افتخاری دیگر برای شرکت سیمان قشم - کسب گواهینامه استاندارد محصول اروپا - CE

شرکت سیمان قشم موفق به کسب استاندارد محصول اروپا - CE - گردید. کسب این افتخار

بزرگ که با  همت و تلاش شبانه روزی پرسنل خدوم و پر تلاش و مدیریت آگاه شرکت میسر

گردیده را به همه عزیزان در شرکت سیمان قشم تبریک عرض می نماییم.

تصاویر گواهینامه